У Товаристві «Знання» України за участю керівника Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України академіка Анатолія Широкова і голови правління Товариства «Знання» України , президента Університету сучасних знань, член-кореспондента НАПН України, заслуженого діяча науки і техніки України Василя Кушерця відбулося відкриття на базі Товариства Загальноукраїнського центру словникарства.

Йшлося про те, що Український мовно-інформаційний фонд НАН України – єдиний в Україні спеціалізований науковий інститут з математичної, прикладної та комп’ютерної лінгвістики, який досліджує систему будови природної мови, розробляє теорію лексикографічних систем, семантичних станів, створює традиційні та комп’ютерні словники, підручники, навчальні, експертні системи, системи автоматизованого опрацювання природної мови і систем професійної взаємодії у лінгвістиці та ін.

Завданням центру є поширення Товариством «Знання» України та через його структури інформації про діяльність мовно-інформаційного фонду, розповсюдження вироблюваного ним продукту – електронних словників та іншої інформаційної\ продукції, залучення до співпраці фахівців відповідного профілю, проведення конференцій, семінарів, курсів, практичної робота зі студентами навчальних закладів, викладачами тощо.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

13.09.2017 р.