За сприянням Товариства «Знання» України 3 травня 2018 року відбулося засідання Громадської ради з питань мінеральних ресурсів, створеної за ініціативою директора науково-просвітницького центру інвестиційно-геотоксикологічної експертизи Товариства «Знання» України, доктора геолого-мінералогічних наук, почесного розвідника надр, експерта з питань мінеральної сировини RAW MATERIALS SUPPLY GROUP - EXPERT GROUP the EUROPEAN COMMISSION Володимира Пунька.

До Громадської Ради з питань мінеральних ресурсів Товариства «Знання» України увійшли представники Національної Академії наук України, Кабінету Міністрів України, Мінприроди України, Центру екологічного менеджменту, інжинірингу та реєстру, Товариства «Знання» України та ін.

На організаційному засіданні затверджено Положення та Регламент про Громадську Раду, в яких зазначається, що Громадська Рада є консультативним дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації політики стосовно мінеральних ресурсів, збереженню та раціональному використанню мінеральних ресурсів як важливої складової матеріальної основи держави Україна.

На засіданні підкреслювалося, що в країні розробляється лише десята частина розвіданих копалин, а добування окремих мінеральних ресурсів призводить до екологічних неприємностей і катастроф, забруднення земельного фонду, водних басейнів, повітря, тому участь громадськості є надзвичайно потрібною.

Голова правління Товариства «Знання» України, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор Василь Кушерець, який узяв участь у засіданні, наголосив на потребі розширення вивчення фізичної економіки, обґрунтованої Миколою Руденком, запровадження камералістики, які спрямовані на раціональне використання ресурсів, філософське обґрунтування єдності біологічних, органічних та мінеральних ресурсів. Він зазначив, що саме цим питанням Товариство надає особливого і важливого значення в практичній роботі.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

3.05.2018 р.