Про важливість мати ораторські здібності майбутнім юристам, менеджерам, філологам, журналістам, усім викладачам, політичним діячам говорив на лекції у Товаристві «Знання» України. Віктор Середа, кандидат юридичних наук, прокурор у відставці, в.о.доцента Університету сучасних знань. Тема його лекції сформована таким чином: «Ораторські здібності як риса успішності сучасника».

Ведучий – учений секретар правління Товариства «Знання» України, заслужений журналіст України, поет Василь Василашко.

Базуючись на власному познанні ораторства, яке розпочалося ще в студентські роки, лектор крок за кроком наголошував на найважливіших моментах, що їх має використовували кожен виступаючий перед аудиторією. Найперше правило полягає в глибокому знанні предмета, про який йтиметься у виступі. В ході виступу потрібно виділяти інтонаційно найголовніше, зосереджувати увагу слухачів на тих моментах, які найбільш характеризують ті явища, проблеми, про які він говорить, наводити кокретні приклади на підтвердження сказаного. Лектор у своєму виступів часто посилався на власний досвід, на важелі формування вдалих вступів.

Велике значення має правдивість та обґрунтованість того, про що лектор розповідає. Віктор Середа зазначив, що ораторське мистецтво формується, вдосконалюється упродовж усього життя, коли доводиться виступати перед людьми.

Лекція викликала жваву дискусію, багато запитань. Були серед слухачів учасники АТО, медичні працівники, викладачі. Лектор відповів на всі запитання і був щедро обдарований оплесками.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

5.05.2018 р.