У Києві 15 листопада 2018р. відбувся перший методологічний семінар на тему «Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи». Цей захід організували Національна академія педагогічних наук України, зокрема її Відділення професійної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогіки освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Інститут професійно-технічної освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і Товариство «Знання» України.

Науково-програмний комітет очолював доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАН України, президент НАПН України, президент Товариства «Знання» України Василь Кремень. У складі комітету - відомі вчені, громадські діячі. Серед учасників конференції – представники освітянських закладів, громадських організацій усіх регіонів України, зарубіжних країн, зокрема Польщі, Німеччини та ін.

На пленарному засіданні, яке відкрив вітальним і вступним словом Василь Кремень, учасники обговорили основні напрями, які більш детально проаналізували учасники засідань 5 секцій, зокрема таких важливих питань як освіта дорослих в умовах глобалізації та євроінтеграції, освітні потреби сучасної дорослої людини, педагогічний персонал закладів формальної і неформальної освіти, просвітницька діяльність громадських організацій і зарубіжний досвід освіти дорослих.

Активну участь у роботі пленарного засідання і секції, на якій обговорювалися питання просвітницької діяльності громадських організацій, взяли представники Товариства «Знання» України.

Доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, віце-президент Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань Василь Кушерець був одним із модераторів секції «Просвітницька діяльність громадських організацій як важлива складова освіти дорослих», виступив на тему «Призначення просвітництва». Доктор філософських наук, професор, директор Інституту гуманітарної підготовки та державного управління, голова Івано-Франківської обласної ради Товариства «Знання» Дмитро Дзвінчук виступив з промовою на тему «Просвітництво і децентралізація». Він наводив низку позитивних і негативних прикладів, пов’язаних із запровадженням децентралізації, зазначав, що окремі представники влади перешкоджають процесу об’єднання громад, а в роботі тих, що вже працюють, є помітні зрушення в освітній і просвітницькій діяльності.

Про сучасні вимоги до економічного просвітництва в Україні доповів доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту ДВНЗ «Університет банківської справи» Володимир Міщенко. Ролі громадських організацій у розвитку медіаосвіти та досвіду Канади присвятив свій виступ кандидат педагогічних наук, директор Коледжу преси та телебачення з м. Миколаєва Гліб Головченко. Досвідом просвітницької діяльності у прифронтовому Покровську поділилися старший викладач кафедри мовної підготовки Донецького національного технічного університету, голова місцевого осередку Товариства «Знання» Володимир Алтухов. Голова правління Товариства «Знання» України у м. Бахмуті, начальник відділу «Бахмутське бюро правової допомоги» Оксана Болотюк детально розповіла про важливість, необхідність і досвід просвітницької роботи серед населення в умовах війни.

На пленарному засіданні, засіданнях секцій учасники конференції вносили конкретні , пропозиції, зауваження, побажання стосовно покращення стану освіти дорослих в Україні, поширення досвіду. За пропозицією модератора на заключному засіданні доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена (академіка) НАПН України, академіка-секретаря Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Неллі Ничкало, всі вони будуть узагальнені і як рішення передані відповідним державним органам і громадським організаціям для практичного запровадження, розробки законодавчих проектів.

Прес-служба правління ВГО Товариство «Знання» України (Петро Швець)

16.11.2018.