fl2

Від імені правління Товариства «Знання» України щиро бажаємо Вам, пане Дзвінчук, як голові правління Івано-Франківської обласної організації Товариства, доктору філософських наук, професору, міцного здоров'я, намріяного благополуччя, нових визначних успіхів у науковій, освітній і науково-просвітницькій діяльності на благо Прикарпатського краю і України!

З глибокою повагою

Президент Товариства «Знання» України,
президент НАПН України, академік НАН
України 

В.Г. Кремень

Голова правління Товариства «Знання» України,
президент Університету сучасних знань,
доктор філософських наук, професор 

В.І. Кушерець

Учений секретар правління Товариства
«Знання» України, заслужений журналіст України 

В.Ф. Василашко

18.10.2015 р.