У Києві 9 червня 2017 року під головуванням Президента Товариства «Знання» України, академіка НАН України і Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора Василя Кременя відбувся VII позачерговий з’їзд Товариства. На ньому розглянуто питання «Про організаційно-правовий статус відокремлених структурних підрозділів (місцевих осередків) Товариства «Знання» України» та внесення відповідних змін до Статуту Товариства «Знання» України».

Потреба внесення цих змін до статуту Товариства спричинена зміною законодавства, на виконання вимог пункту 8 Перехідних положень Закону України «Про громадські об’єднання».

В ухваленій постанові з урахуванням пропозицій щодо збереження статусу юридичних осіб за відокремленими підрозділами обласні організації мають затвердити нові редакції Положень про відокремлені структурні підрозділи (базові організації) Товариства «Знання» України і провести їх реєстрацію.

З’їзд заслухав інформацію голови правління, члена-кореспондента Національної академії педагогічних наук України, президента Університету сучасних знань Товариства, доктора філософських наук Василя Кушерця про здобутки і завдання науково-просвітницької та інформаційно-освітньої діяльності на виконання рішень VІ з’їзду Товариства «Знання» України. В обговоренні питання взяли участь керівники правлінь Вінницької обласної організації Товариства Людмила Кулік, Запорізької - Ніна Забава, Харківської – Таїсія Попельнух, ректор Університету сучасних знань, професор Юрій Ведєрніков.

З’їзд прийняв рішення про проведення VІІІ з’їзду Товариства «Знання» України в травні-червні 2018 року.

За пропозицією президії правління Товариства, яке озвучив учений секретар правління, заслужений журналіст України Василь Василашко з’їзд ухвалив Звернення до Президента України, Прем’єр-міністра і Київського міського голови про вшанування пам’яті видатного українського прозаїка, поета, публіциста, драматурга, вченого, громадського і політичного діяча, доктора філософії, дійсного члена Наукового товариства імені Тараса Шевченка Івана Яковича Франка спорудженням пам’ятника йому в м. Києві.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗВЕРНЕННЯ

Прес-служба правління Товариства «Знання» України
9.06.2017 р.