Друк
Перегляди: 29903

У конференц-залі Товариства «Знання» України 17 січня 2018 року відбулися урочисті збори працівників Товариства, Університету сучасних знань, Київського планетарію, видавництва «Знання України» та інших структурних підрозділів, присвячені 70 річчю його створення.

Рівно сімдесят років тому в Києві відбулися Установчі збори і організаційний пленум, на яких затверджено Статут (на той час) Товариства по поширенню політичних і наукових знань, обрано керівні органи. Першим головою правління обрано президента АН УРСР, академіка О.В. Палладіна, заступником - В. П. Комісаренка, який згодом, після призначення О.В Палладіна представником України в ООН, очолив Товариство. Пізніше головами правління обиралися відомі вчені Л.І, Кухаренко, Ф.Д. Овчаренко, М.Є. Сиваченко, І.І. Конділенко, І.І. Ляшко, В.І. Шинкарук. Першим президентом Товариства «Знання» України в 1999 році обрано Василя Григоровича Кременя.

Відкрив збори голова правління Товариства, член-кореспондент НАПН України, Президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор, за- служений діяч науки і техніки України Василь Іванович Кушерець.

На зборах виступив студент Університету сучасних знань, учасник АТО Роман Сердюк, який відзначив важливу роль Товариства «Знання» України в наш час у поширенні знань, інформуванні суспільства про найновіші наукові досягненя, формуванні громадської думки, вихованні патріотизму та відповідальності усіх громадян.

У виступі В.І. Кушерця та в спогадах ветеранів Товариства Валентина Глушка, першого заступника голови правління, Василя Василашка, ученого секретаря, Вікторії Лебідь, головного бухгалтера, йшлося про історичні кроки та роль цієї важливої громадської організації. Незабаром після її створення в усіх областях, пізніше в містах, районах, на підприємствах і в організаціях з’явилися організаційні ланки. В часи незалежності Товариство діє як потужна патріотична науково-просвітницька сила, що об’єднує обласні, міські, районні осередки, організації на підприємствах, в установах тощо, науково-просвітницькі центри, планетарії, Унівеерситет сучасних знань з мережею філій, інститутів та коледжів, де діють лекторії, курси підвищення кваліфікації кадрів з різних галузей знань, народні університети, проводяться цикли лекції та інші заходи.

В активі Товариства - широкі верстви учених, працівників наукових та навчальних закладів, установ освіти та медицини, діячі культури і мистецтва, девізом яких є інтелектуальне та духовне збагачення українського суспільства.

На зборах зазначалося, що заходи, парисвячені 70-річчю Товариства «Знання» України, проводитимуться упродовж 2018 року.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

7.01.2018 р.