На таку тему лекцію в лекторії «Трибуна вченого» Товариства «Знання» України прочитав 26 січня професор, доктор богослов’я Віктор Веряскін.

Ведучий – голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець.

Лектор зазначив, що поняття «духовність» і «соборність» з точки зору біблійних учень є спорідненими. Слово «собор» є кореневим, що означає «разом», «спільно», «головна чи велика церква». У духовному значенні це слово ми розуміємо як акумулювання у собі чогось доброго, прекрасного, духовну чистоту. Cоборування – слово похідне від собору, що означає здійснення певної дії – обряду помазання єлеєм тіла тяжкохворого з метою його виздоровлення. Соборну природу має свідомість людини, яка здатна втілювати у життя певні потреби організму чи суспільства. Соборна свідомість є серцем духовності.

Соборність і духовність для України означають єдність сили і духу, об’єднаних у єдиному пориві служити Україні, робити все для процвітання нашої держави.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

29.01.2018 р.