У лекції «Сучасне наукове трактування націоналізму ученими і політиками», яку прочитав у лекторії «Трибуна вченого» Товариства «Знання» України доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Інституту політичних і етнографічних досліджень імені І. Ф. Кураса Олександр Майборода, йшлося про різні тлумачення терміну «націоналізм», про історичне коріння цього слова.

Ведучий - голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець.

Лектор зазначав, що сучасна наука підходить до визначення терміну «націоналізм» із врахуванням різних точок зору - політичного, етнографічного, історичного і полемічного його осмислення. Історично склалося, що націоналізм і патріотизм досить близькі поняття, але мають й істотні відмінності в їх трактуванні. Націоналізм тісно пов’язаний із таким поняттям як нація, етнос, держава. В реальному житті націоналізму притаманні різноманітні прояви.

Свої переконання лектор обґрунтовував конкретними прикладами, що стосувалися різних держав та етносів.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

30.03.2018 р.