В лекторії Товариства «Знання» України «Українознавство» лекцію «Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства» прочитав відомий історик, політик, письменник, доктор історичних наук, професор, академік АН ВШ України Володимир Іванович Сергійчук.

Ведучий лекції – голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, заслужений діяч науки і техніки Василь Іванович Кушерець.

Лектор зазначив, український голодомор як явище в історії українського народу, розкриває все більше й більше фактів, що свідчать про цілеспрямовану наперед задуману акцію нищення українців як нації. Офіційними документами підтверджено, що всупереч раніше даним, що публікувалися, кількість жертв зросла удвічі, зафіксовано 6-7 млн. людей, які померли від голоду. Підтверджено, що ті, хто пильнував за ходом голодомору в Україні, мали вказівку забирати в господарствах все, що було їстівне, навіть квасолю та соління. Заборонялося виїздити в інші місця з населених пунктів аби не вижили, а померли на місці.

Слідом за голодомором йшов наступ на мову й культуру українців. Були закриті всі навчальні заклади з українською мовою викладання, в вимерлі села завозилися росіяни та білоруси, знищено майже всю інтелігенцію.

Голодомор українського народу ніколи не забудеться як спрямований геноцид проти нації.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України»

20.03.2017.