На таке питання відповідала у лекторії Товариства «Знання» України лектор, доктор економічниз наук, професор, завідуюча кафедрою менеджменту КНУТД Алла Касич.

Ведучий – голова правління Товариства «Знання» України, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець.

Лектор у своєму виступі наголошувала, що нинішній світ постійно змінюється. Зміни відбуваються в навколишньому середовищі, часто такі, що загрожують навіть життю, у Космосі, у житті людей. Все пов’язано із прискореним розвитком виробничих процесів, запровадженням робототехніки та інформаційних технологій, На порядок дня вже зримо постає пошук нових місць розселення землян тощо.

Невпинно вдосконалюються системи обміну та передачі інформації, що впливає на життя людей. Мають місце проблеми спілкування, особливо молодих людей, їх непристосованість до змінюваності життя. Прискорені темпи змушують частину людей приймати нові рішення, шукати можливості у застосуванні набутих знань та навичок. Набуті колись знання втрачають первісне значення і потребують постійного оновлення.

Як ставитися до змін, як навчитися керувати змінами, змінювати себе, ухвалювати правильні рішення навіть у складних ситуаціях – про це розповіла лектор.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

1.03.2018 р.