У лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» Укрпаїни цікаву лекцію на тему «Національно-патрітичні, державницькі елементи в творчості Івана Франка» 9 жовтня 2017 року прочитав завідувач кафедри української літератури Націоналдьного педагогічного університету імені М.П Драгоманова, доктор філософських наук, професор Володимир Федоровия Погребеник.

Професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук Юрій Уманців 27 вересня виступив у лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України з лекцією на тему: «ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ».