Надрукувати
Перегляди: 3745

200px-Maximovich15 вересня 1804 року народився учений-енциклопедист - природознавець, фольклорист, етнограф, історик, письменник, поет, магістр фізико-математичних наук (з 1827 р.), доктор слов'яно-російської філології (з 1871 р.), ординарний професор кафедри ботаніки (з 1833 р.), кафедри російської словесності (з 1834 р.), декан 1-го відділення філософського факультету (1834 р., 1837 р.), перший ректор (1834 - 1835 рр.) університету Св. Володимира, член-кореспондент Петербурзької Академії наук (з 1871 р.) Максимович Михайло Олександрович.

1837-1848 рр. написав наступні праці: "Песнь о полку Игореве, сложенная в конце XII в. на древнем русском языке" (1837), "Откуда идет русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другим старинным писаниям русским" (1837), "Критико-историческое исследование о русском языке" (1838), "История древней русской словесности" (1839), "О правописании малороссийского языка" (1841), "Исторический быт России, или повествование о достопамятных событиях в русской земле и о деяниях ее православных государей" (1842), "О Петре Конашевиче-Сагайдачном" (1843), "Начатки русской филологии" (1848), "Нечто о земле Киевской" (1864), "О литовском гетмане князе Острожском" (1864) та ін.
6 вересня 1871 р. В університеті Св. Володимира відбулося вшанування 50-річного ювілею наукової та літературної діяльності М. О. Максимовича. З цієї нагоди його було обрано доктором слов'янсько-російської філології та почесним членом Київського товариства дослідників природи, Московського, Новоросійського університетів.
Грудень 1871 р. М.О. Максимович обраний членом-кореспондентом Петербурзької Академії наук.
10 листопада 1873 р. помер М.О. Максимович на хуторі Михайлова Гора (тепер с. Прохорівка Черкаської обл.), де й похований.

Шендеровський Василь Андрійович,

доктор фізико-математичних наук,

професор, віце-президент

Українського фізичного товариства

та дійсний член Наукового товариства Шевченка;

Кушерець Василь Іванович,

доктор філософських наук,

професор, заслужений діяч науки

і техніки України,

голова правління Товариства «Знання» України