Під таким заголовком напередодні V111 з‘їзду Товариства «Знання» України у видавництві «Знання України» вийшла книга члена-кореспондента НАПН України, доктора філософських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, голови правління Товариства «Знання» України Василя Івановича Кушерця.

Kusher

У ній відповіді на запитання «що таке просвітництво, як розвивалося в часі, як змінювало сам час». Товарриству від його заснування як громадської організації минуло вже більше 70 років. У порівнянні з такими відомими оргазаціями як Наукове товариство імені Тараса Шевченка, «Просвіта», Національна академія наук Товариство молоде, але на його шляху траплялося всього. « Товариство «Знання» України» пройшло свій активний, багато в чому складний шлях, але пройшло його динамічно, наповнено, залишивши відчутний слід у становленні цілих поколінь українців і становленні незалежної України», так пише автор у «Передмові. Час просвітництва, який настав».

За період існування до діяльності Товариства, організації цікавих заходів причетна ціла плеяда учених різних галузей знань, починаючи від першого голови правління О. В. Палладіна до нинішнього президента Товариства «Знання» України академіка В.Г. Кременя. Про усіх керівників Товариства від часу його заснування автор пише у своїй книзі з фотопортретами, біографічним описом.

Із нової книги читач діз ається про призначення просвітництва, його розвій упродовж років, конкретні дії в різні відрізки історії.

Просвітництво, як і все в житті змінюється, вдосконалюється, йде вперед. Автор книги пише: «Сьогодні одним із найважливіших завдань для просвітницьких організацій є посилення ролі лектора , коуча, т’ютера тощо як центральної постаті науково-освітньої роботи. Незважаючи на бурхливий розвиток преси, аудіо-, відеозасобів, комп’ютерних мереж, ніша лектора залишилась незайнятою. Його функцію не замінять ЗМІ. У людей завжди залишиться потреба в безпосередньому спілкуванні з тим, хто може прояснити ситуацію, порадити, дати відповідь з позицій науки на будь-які запитання».

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

21.06.2018 р.