Лекцію на таку тему 11 січня 2018 року прочитав у лекторії Товариства «Знання» України «Трибуна українознавця» відомий мовознавець, професор, завідувач кафедри філології Київського міжнародного університету, член Національної спілки письменників України, автор Словника української мови У1 століття Іван Пилипович Ющук.

Ведучі лекції - голова правління Товариства, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василь Іванович Кушерець і учений секретар правління Товариства, член НСП України, заслужений журналіст України Василь Федорович Василашко.

Про це йшлося на черговій лекції в лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України члена Національної спілки письменників України, лауреата літературної премії імені Івана Франка, лектора Товариства «Знання» України Володимира Білінського.

У лекторії «Трибуна українознавця» 8 грудня 2017 року лекцію на тему «Олесь Бердник і його духовна республіка» прочитав лектор Товариства «Знання» України, доктор богослов’я, професор Віктор Веряскін.

Вів лекцію - голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, член-кореспондент НАПН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Василь Кушерець.

Чергову лекцію в лекторії Товариства «Знання» України «Трибуна українознавця» член Національної Спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Івана Франка Володимир Броніславович Білінський присвятив темі «Українсько-скіфська доба».

Вів лекцію учений секретар Товариства «Знання» України, поет, заслужений журналіст України Василь Василашко.

Державне свято - День української писемності та мови, що встановлене Указом Президента України у 1997 році на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства, щороку відзначається 9 листопада.

У цей день, за православним календарем, вшановується пам’ять преподобного Нестора-літописця — письменника, основоположника давньоруської історіографії, першого історика Київської Русі, мислителя, вченого, ченця Києво-Печерського монастиря, саме він, за дослідженнями учених, започаткував писемну українську мову.

Про роль і значення Реформації, проникнення її ідей на територію України розповів у лекції професор, доктор богослов’я, лектор Товариства «Знання» України Віктор Веряскін. Саме 500 років тому 31 жовтня 1517 року Мартін Лютер, монах августинського монастиря, професор Віттенбергського університету , доктор богослов‘я, проповідник оголосив свої тези про ганебний стан папства, необхідність перегляду католицького вчення про спасіння, прибивши 95 тез до воріт церкви у Віттенберзі.

Заступник голови Курдської громади в Україні, кандидат юридичних наук Рустам Алоян виступив у лекторії «Трибуна українознавця» з лекцією «Досвід Курдистану і Каталонії: уроки для України».

Він наголошував на прагненні курдів, які роззосереджені в декількох державах Сходу створити демократичну федеративну державу з центром на території Сирії, Він навів цифру, що в світі проживає 50 мільйонів курдів.

Центром курдського єднання може бути Північна Сирія, де найбільш зосереджене курдське населення. Саме курди звільнили значну територію цієї країни під час нанішньої війни.

Українській трипільській цивілізації присвятив свою чергову розповідь у лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України член Національної спілки письменників України, лауреат літературної премії імені Івана Франка, лектор Товариства «Знання» України Володимир Броніславович Білінський.

Лектор наголошував, що трипільська культура, що відкрита археологом Вікентієм Хвойком, визнана однією з потужних цивілізацій світу, яка виникла й існували на території України і поширирилася на всю Європу.

У лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» Укрпаїни цікаву лекцію на тему «Національно-патрітичні, державницькі елементи в творчості Івана Франка» 9 жовтня 2017 року прочитав завідувач кафедри української літератури Націоналдьного педагогічного університету імені М.П Драгоманова, доктор філософських наук, професор Володимир Федоровия Погребеник.

Професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук Юрій Уманців 27 вересня виступив у лекторії «Трибуна українознавця» Товариства «Знання» України з лекцією на тему: «ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ТА ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЦІ».

Великий тлумачний словник сучасної української мови термін «ноо» трактує як окрему лексичну одиницю, що в японській мові означає один із жанрів традиційного театру Японії.

А в українській мові у поєднанні із словом «сфера» це: 1) оболонка Землі, в якій виявляється вплив людини на структуру й хімічний склад біосфери; 2) сфера взаємодії природи і суспільства, в межах якої розумна людська діяльність стає визначальним чинником розвитку. є Заснував наукову школу про ноосферу академік В. Вернадський. Цій темі нині присвячено книги та статті, в Товаристві «Знання»України прочитано низку лекцій на тему ноосфери. Ця тема стала актуальною.