15.05. о 13:00, коференц-зал Планетарію. Святкуємо "День матері" в цей день. Співає хор «Чумаки». Виступи студентів.

Веде - голова правління Товариства, президент Університету сучасних знпнь. член-кореспондент НАПН України В.І.Кушерець.

Відповідають Ведєрніков Ю.А., Неволов В.В., Петровська Т.В., Лакиза С.М.Швець П.В.

Учений секретар правління Товариства В.Ф. Василашко