НАПРЯМКИ взаємодії Центру

з державними, регіональними, науковими

та громадськими структурами на першому етапі діяльності

 

Ключова тематика робіт

Зміст

Договора

на співпрацю

Продукти першого етапу робіт

1. Соціальна безпека підприємств

©

- Енергетична і продовольча самодостатність

- Середа виробництва

- Середа нового проживання

- Позабюджетні кошти розвитку соціальної сфери та ін.

 1. УСПП

 2. Федерація профспілок

 3. Міністерства

 4. Регіональна влада

 5. Підприємства 

 1. Концепція

 2. Інфраструктура

 3. Бази знань

 4. Спілкановаторів регіону

 5. Бізнес-плани

2. РегіональніІ нженерно-Технологі чни Центри забезпечення інноваційного розвитку

©

- Технологічна підтримка інноваційної ініціативи

- Технологічна підтримка творчості молоді

- Підготовка майстрів-«Золоті Руки»

- Підготовка створення нових виробництв в регіоні та ін.

 1. НАНУ таінженерниакадемії

 2. УСПП

 3. Федерація профспілок

 4. Міністерства

 5. Служби зайнятості 

 1. Концепція

 2. Інфраструктура

 3. Вихідні бази знань

 4. Кадри

 5. Бізнес-плани

3. Відродження депресивних територіальних громад в регіоні

©

- Забезпечення самодостатності:

 • енергетичної;

 • продовольчої;

 • фінансової;

 • соціальної.

- Інвестиційне забезпечення проектів

 1. Губернатори

 2. НАНУ

 3. Міністерства

 4. Асоціація малих міст України

 5. Місцева влада

 1. Концепція

 2. Інфраструктура

 3. Вихідні бази знань

 4. Кадри

 5. Бізнес-плани

4. Створення міжвузівського механізму підготовки та забезпечення команд місцевого розвитку

©

- Міжвузівський факультет

- База навчання і забезпечення

- СпецКБ и Архітектурна майстерня

- Інвестиційно-впроваджувальний механізм

- Контрагенти …

 1. МінОбразНауки

 2. НАНУ, УААН

 3. Академія ПедНаук

 4. Академі я наук вищої школи України

 5. Громадські Академії

 1. Концепція

 2. Інфраструктура

 3. Вихідні бази знань

 4. Кадри

 5. Бізнес-плани

5. Створення ТехноАгроПарку Регіонального Розвитку

©

- ГеліоГосподарство

- Середовище проживання

- Середа технотворчества

- Виробниче середовище 

 1. НАНУ, УААН

 2. МінОбразНауки

 3. МінАгроПолітики

 4. АгроАсоціації

 1. Концепція

 2. Інфраструктура

 3. Базы знань

 4. Бізнес-плани

6. Створення головного високоприбутковогоЕ коПолі су

нового типу

©

- Системне ГеліоГосподарство

- Середовище проживання

- Середовище технотворчісті

- Виробниче середовище

 1. НАНУ, УААН

 2. МінОбразНауки

 3. МінАгроПолітики

 4. АгроАсоціації

 1. Концепція

 2. Інфраструктура

 3. Вихідні бази знань

 4. Бізнес-плани

1. Тематика робіт –  відповідно до  договор ів  в новій системній постановці проблеми.

2. Її наповнення - конкурентоспроможне по всіх застосовувани х  технологічни х  рішен нях .

3. Її реалізація - практичне впровадження адаптованих до об'єкта проектів .

Просвітницька діяльність Товариства «Знання» України

повинна протягом 2-х років трансформуватися

в систему безперервного дистанційного навчання фахівців і населення

з ключових проблем розвитку сім'ї, територій та галузей

регіональної діяльності на рівні завдань і можливостей

Народної Академії наук і технологій