Президія правління Товариства «Знання» України 20 квітня 2017 року розглянула на засіданні низку актуальних питань діяльності цієї громадської організації.

Вів засідання Президент Товариства «Знання» України, академік НАН України, академік НАПН України Василь Григорович Кремень.

На президії ухвалено перелік основних питань для обговорення та прийняття рішень на засіданнях до кінця 2017 року. Заплановано, зокрема, розглянути шефську роботу Товариства у звільнених районах і містах Донбасу, роботу Запорізької обласної організації Товариства «Знання» України з національно-патріотичного виховання молоді, Харківської обласної організації - про професійне навчання і підвищення професійного рівня населення, виконання Івано-Франківською обласною організацією рішень У1 з’їзду Товариства «Знання» України з удосконалення національно-патріотичного виховання населення, реалізацію заходів Другого міжнародного проекту конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи», проведення спільних мистецьких заходів на базі Київського планетарію Товариства і Театру Переселенця, присвячених кримськотатарському народові, звіти окремих структурних підрозділів Товариства про їхню роботу та низку інших питань.

Президія правління прийняла постанову про вдосконалення співпраці Товариства «Знання» з планетаріями України, відновлення випуску науково-популярного журналу «Наше небо», діяльність Херсонського планетарію, створення Проектного офісу Товариства, внесла окремі зміни до статутних документів обласних організацій, обговорила окремі організаційні та фінансові питання. Заслухано інформацію про діяльність Університету сучасних знань.

Доповідали на засіданні голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор В. І. Кушерець, заступник голови правління Товариства А.С. Мороз, головний бухгалтер В.І. Лебідь, учений секретар Товариства, віце-президент Університету сучасних знань В,Ф. Василашко.

Президія правління ухвалила рішення про занесення до Книги пошани Товариства «Знання» України члена правління, голови Українського фонду культури Героя України Олійника Бориса Ілліча.

Прес-служба правління Товариства «Знання» України

21.04.2017 р.