ПЛАН ОСНОВНИХ НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ ЗАХОДІВ

ВГО Товариство «Знання» України на серпень 2019 року

І. До 200-річчя Пантелеймона КУЛІША. Веде Василь КУШЕРЕЦЬ, голова правління Товариства "Знання" України, президент Університету сучасних знань(УСЗ), член-кореспондент НАПНУ, доктор філосо. наук, профессор, засл. діяч науки і техніки України

6.08.19 о 16.00 в 313 ауд. Товариства відбудеться лекція на тему:«Пантелеймон КУЛІШ як «справжній європеєць» української культури». Читає: Михайло НАЗАРЕНКО, кандидат філологічних наук, доцент Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Модератор - Людмила ЧЕЧЕЛЬ, член НСЖУ.

07 о 15.00 у Планетаріїї До 200-річчя Пантелеймона КУЛІША, видатного українського письменника, фольклор-риста, етнографа, мовознавця, перекладача, критика, редактора, видадавця, філософа, істо-рика. Тема: "Українська доля: минуле, сучасне, майбутнє" Читає:Петро КРАЛЮК, відомий філософ, публіцист, доктор філос. наук, зас.діяч науки і техніки України, професор, голова наук. ради Нац. університету "Острозька академія". Модератор професор Василь НЕВОЛОВ.

07 о 15.30 у Планетарії. Підсумки циклових читань, які вели, Володимир Білінський, Віктор ВЕРЯСКІН, Віктор Нагорський, Любов Лавріненко, Ніна Смірнова.

Веде КУШЕРЕЦЬ В.І., голова правління Товариства, президент УСЗ, член-кореспондент НАПНУ, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

09.о 15.00. Лекція Віктора ВЕРЯСКІНА, доктора богослов’я, професора, лектора Товариства. "Пророцтво в Кулішевій «Біблії». Модератор: Василь Неволов, професор. 23 о 15.00 – лекція Віктора ВЕРЯСКІНА «Софія Київська – премудрість Божа».

Веде КУШЕРЕЦЬ В.І., голова правління Товариства, президент УСЗ, член-кореспондент НАПНУ, доктор філософських наук, професор. заслужений діяч науки і техніки України. .

ІІ. 15 о 17.00. «Бізнес-знайомство. Органіко-екообізнес під ключ.».-лекція, платна. Веде. організатор екомагазину, екоферми і екокафе Людмила ВЕСПЕР. Відп. ЛЕБІДЬ Ю.І.

ІІІ. ПЕРЕНЕСЕНО на 30 серпня. Буде проінформавано! 20.о 16.00. Тема: «Подальше осучаснення навчального процесу в коледжі УСЗ». Виступає Марина ХМАРА, директор Київського коледжу, кандидат эконом. наук. Модератор- Дарина КУШЕРЕЦЬ, доктор юрид. наук, кандидат екон. наук, доцент УСЗ

ІV/ До 25. Розробка пропозицій по вдосконаленню творчого співробітництва з Українським радіо. Відповідає::начальник.організаційного відділу Людмила ЧЕЧЕЛЬ. V. 23.08. День Українського Прапора. Участь у заходах, чкі відбуватимуться у Києві.

VІ.. 24..08. День Незалежності України. Провести свято в Зоряному залі Планетарію із залученням відомих митців України.. Відповідають спільно з Василем НЕВОЛОВИМ керівники підрозділів УСЗ. .Відп. за висвітлення заходів Лебідь Ю.І., Чечель Л.В., Швець П.В. (і за зал), Мартинюк О.А.

Голова правління ВГО Товариство «Знання» України КУШЕРЕЦЬ В.І.

Учений секретар ВГО Товариство «Знання» України В.Ф.ВАСИЛАШКО. 29.08.19.