ПЛАН ГОЛОВНИХ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ВГО ТОВАРИСТВО «ЗНАННЯ» УКРАЇНИ у вересні 2019 р., у 313 ауд.

2.09 о 12.00.Зоряний Зал Київського планетарію. Урочистості з нагоди Дня знань, посв'ята в студенти УСЗ і Київського коледжу. Запрошуються студенти, викладачі, всі працівники і активісти Товариства.
Готують Д.В.Кушерець, М.П.Хмара, В.В.Неволов, Т.І.Матвійчук. Відп. Ведєрніков Ю.А., Мосьондз С.О.

04 о 17-00 – Презентація книги письменника, професора, заслуженого діяча мистецтв Василя НЕВОЛОВА «Творчі мандри. Перезавантаження». Відп. Василашко В.Ф.

06 о 15.00. «Природа пророчества. Іван предтеча». Читає доктор богослов’я, професор, лектор Товариства Віктор ВЕРЯСКІН. Відп. П.В.Швець.

10 о 17.00 Лекція «Пантелеймон КУЛІШ як творець модерної української культури". Читає Олесь ФЕДОРУК, письменник, кандидат філолологічних наук, керівник Центру дослідження життя і творчості Пантелеймона Куліша при Інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Хор «Чумаки» співає улюблені пісні Тараса Шевченка. Відп. В.Ф.Василашко, В.В.Неволов, О.А.Шинкарук, С.М.Лакиза, Т.І.Матвійчук.

12 о 17.00. «Закон про забезпечення фунціонування української мови як державної». Читає відомий мовознавець, письменник, заслужений діяч науки і техніки України, професор Іван ЮЩУК. Ведучий - В.Ф.Василашко, Відп. Ведєрніков Ю.А., М.П.Хмара, П.В.Швець.

14 о 14.00. Вступна лекція відомого натуропата Віктора НАГОРСЬКОГО: «Зміст і особливості лекторію. Базові поняття». Відп. В.В.Неволов.

18 о 17-00.У Федерації Профспілок України презентує книгу: «Україна: Голгофа ХХ століття» член-кореспондент НАПНУ, доктор філософських наук, професор, лауреат Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка Василь КУШЕРЕЦЬ. Ведучі – Є.М. Драп’ятий, заст. голови ФПУ, В.Ф.Василашко, письменник, лауреат Міжнародної премії ім. Володимира Винниченка. Відп. П.В.Швець, Чечель Л.В.

19-20.09 Лекції на тему: «400 років українському театру». Читає драматург, професор, заслужений діяч мистецтв України В.В.НЕВОЛОВ в Закарпатті (Мукачево, Хуст, Ужгород).

19 о 17-00. "Ганна Барвінок і Пантелеймон Куліш". Лектор Василь ШЕНДЕРОВСЬКИЙ, історик науки, доктор фізико-математичних наук, професор. Хор «Чумаки» співає улюблені пісні Т.Г.Шевченка. Відп. В.Ф.Василашко, М.П.Хмара, О.А.Шинкарук, С.М.Лакиза.

21 о 14.00. Лекція «Глобальна криза медицини. Валеологія - як вихід».Натуропат Віктор НАГОРСЬКИЙ.

24 о17.00. «Пантелеймон КУЛІШ і сьогодення» Микола ЖУЛИНСЬКИЙ - відомий громадський діяч, письменник, академік НАНУ, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.
Відп. Василашко В.Ф., М.П.Хмара, О.А.Шинкарук, С.М.Лакиза.

26 о 17.00.«Метаболічний синдром. Сахарний діабет ІІ типу. Профілактика». Лікар-практик Ніна СМІРНОВА. Ведучий В.Ф.Василашко.

27 о 15.00. Лекція «Основні смисли християнства. Хрест і Христос». Читає: доктор богослов'я Віктор ВЕРЯСКІН.

28 о 14.00. "Користь і шкода здоров’ю – оманлива простота". Натуропат Віктор НАГОРСЬКИЙ.

29 о 15.00. На каву з Людмилою ЧЕЧЕЛЬ:"Аби зібрати всіх Людмил".

30 о 17.00. «Новий український правопис». Петро ШВЕЦЬ, старший викладач УСЗ, член НСЖУ. Відп.Чечель Л.В.

Примітка: можливі зміни, доповнення. Відповідають за організацію заходів керівники підрозділів, УСЗ, за висвітлення – Лебідь Ю.І., Чечель Л.В., Швець П.В. (і за зал), Мартинюк О.А. Подають список публікацій - в кінці місяця (до 2 числа наступного).

Головний ведучий заходів, голова правління ВГО Товариство «Знання» України, член-кореспондент НАПНУ, доктор філософських наук, професор В.І. КУШЕРЕЦЬ,

Учений секретар ВГО Товариство «Знання» України В.Ф. ВАСИЛАШКО