24.04,17.00 у 313 ауд.Товариства "Знання" України -

лекція «Перші академіки Українсь-кої академії наук – фундатори академічної науки».

Захід - за участю В.І. Кушерця, голови правління Товариства, члена-кореспондента НАПН України.

Веде лекторій В.А. Шендеровський, доктор фіз.-мат. наук, директор НПЦ "Знання" - «Історія розвитку української науки і техніки», історик, що відкрив сотні імен незаслужено забутих учених України.

Учений секретар ВГО Товариство "Знання" В.Ф.Василашко.