Україна молода" - новий посил на Сайті Товариства "Знання" України. Презентуємо одну з найцікавіших, найтиражніших, найпатріотичніших українських газет! Ми передплачуємо її разом з "Літукраїною" і "Словом Просвіти" не один рік у звільнені краї Донбасу, землякам і друзям.

"УМ" єднає, а не роз'єднує Україну, різні покоління, захоплює молодь, юнь нашого Університету сучасних знань. Дяка газеті, її редактору Михайлу Дорошенку за висвітлення досвіду діяльності "Знання". Надіємося, що наш посил сприятиме передплаті на "УМ". Від президента Товариства, академіка НАН України Василя Кременя, від голови правління, члена-кореспондента НАПН України Василя Кушерця і від себе зичу редактору "УМ" Мийхалу Івановичу, його славним колегам нових творчих успіхів у поширенні знань, у національно-патріотичному вихованні молоді для употужнення і захисту рідної України.

Вважаємо, що "Україна молода" - важливе поповнення наявних посилів на Сайті - про Університет сучасних знань (УСЗ), Університет ім.Б.Грінченка, Київський планетарій, радіо "Культура", видавництво "Знання України". Принагідно пропоную нашим ЗМІ, так, "Науці і суспільству" оновити посили, а "Нашому небу", щорічнику "Наука і культура", організаціям "Знання" засвітитися на нашому Сайті. Працівників наших, студентів УСЗ, активістів просимо активніше використовувати широкі просвітницькі можливості Інтернету, зокрема свої сторінки у Фейсбуці для розповіді про Товариство, його цікаві справи.

Василь Василашко, заслужений журналіст України,

куратор Сайту Товариства "Знання" України