В лекторії «Трибуна вченого» Товариства «Знання» України 5 жовтня з лекцією про фактори стрімкого підйому індустріальних «тигрів» Південно-Східної Азії та можливе застосування їх в Україні виступив посол з особливих доручень Міністерства Закордонних Справ України, кандидат фізико-математичних наук Ігор Лоссовський

Йшлося про те як низка азійських країн зуміла зробити стратегічний стрибок у бік високих технологій, наздоганяючи передові індустріальні суспільства.

Серед важливих факторів технологічного буму лектор називав такі як високий патріотизм мешканців, особливість їхніх релігійних переконань, високі дисциплінованість і відповідальність, орієнтованість не на потреби окремих осіб, а запити всього суспільства, викорінення негативних явищ та багато іншого. Особливих успіхів досягли такі країни як Сінгапур, Малазія, Індонезія. Досить відомі досягнення Японії, Китаю та інших країн.

Українське суспільство може запозичити багато чого із досвіду країн, що їх називають азійськими «тиграми». Їх немало, але всі фактори мають бути осмислені українським суспільством і виконуватися всіма його структурами безоглядно. Це, вочевидь, і стало найбільш принциповим фактором зростання азійських країн.

У цих країнах завдяки жорстоким заходам, незважаючи на ранги, вдалося побороти таке негативне явище як корупція. Особливого значення надавалося таким факторам як демократизм економічного розвитку, всеохоплююче засвоєння знань всіма членами суспільства, створення транснаціональних корпорацій, заохочення активної інтеграції, довіра до органів влади, розвиток так званої «м’якої” форми управління. Вочевидь, ще потребують вивчення та осмислення немало факторів швидкого розвитку окремих азійських країн для застосування їх в Україні.
Ігор Лоссовський відповів на всі питання слухачів, які уважно й зацікавлено вислухали його розповідь.

Прес-служба Товариства «Знання» України.

5.10.2015