26.08.2020 р. відбулася президія ВГО Товариство "Знання" України.

Перше питання: "Про проблеми, перспективи розвитку та невідкладні заходи щодо вдосконалення діяльності планетаріїв ВГО Товариство "Знання" України". З доповіддю виступив віце-президент ВГО Товариство "Знання" України, голова правління Товариства, президент Університету сучасних знань В.І. Кушерець. Співдоповідав заступник голови правління Товариства, віце-президент Університету сучасних знань А.С.Мороз.
Другим було питання:"Про підсумки роботи в 2019-2020 навчальному році Університету сучасних знань ВГО Товариство "Знання" України та напрямки його розвитку".

Співдоповідачами з цього питання були: виконуюча обов'язки ректора Університету сучасних знань, проректор з питань розвитку Університету сучасних знань, доктор економічних наук Д.В. Кушерець, начальник управління з удосконалення освітнього процесу УСЗ, кандидат педагогічних наук Т.А.Масленникова.

В обговоренні питань удосконалення діяльності Університету сучасних знань, Київського планетарію, перспектив їх розвитку виступили: голова правління Товариства В.І. Кушерець, голова правління Запорізької обласної організації Товариства Н.М.Забава, директор Кропивницького інституту УСЗ, доктор педагогічних наук І.А.Добрянський та інші.

Вів президію Товариства її голова, президент Товариства, академік НАН України і НАПН України В.Г.Кремень.

Було відмічено, що вдосконалюється робота УСЗ і Київського планетарію на сучасній, науковій основі, зростає їх престиж. Намічені заходи подальшого вдосконалення їхньої роботи.

Я як член президії Товариства взяв участь у засіданні президії, у підготовці, допрацюванні і підписанні документів, які будуть доведені до виконавців.

Василашко В.Ф.,

учений секретар Товариства "Знання" України.