Монографії:

  1. Кремень В.Г. Україна у добу глобалізації (начерки метадисциплінарного дослідження) / В.Г. Кремень. В.М. Ткаченко. – К.: В-во Тов. «Знання» України, 2013. – 415 с.

Підручники:

  1. Філософія : підручн. для студ. вищ. навч. закл. // Л.В. Губерський, Є.М. Суліма, В.Г. Кремень. В.П. Андрущенко та ін. / Гол. авт. кол. Л.В. Губерський. – Х.: Фоліо, 2013. – 510 с.