Сьо­го­дні са­ме час го­во­ри­ти про знан­ня, про роль і по­ши­рен­ня знань. Отож спів­роз­мов­ни­ком став Ва­силь Ку­ше­рець — го­ло­ва прав­лін­ня То­ва­ри­ства «Знан­ня» Ук­раї­ни, пре­зи­дент Універ­си­те­ту су­час­них знань, ві­до­мий ук­ра­їн­ський фі­ло­соф, док­тор фі­ло­соф­ських на­ук, про­фе­сор, за­слу­же­ний ді­яч на­уки і тех­ні­ки Ук­раї­ни.

ЗАВАНТАЖИТИ

Іван Ющук — автор понад тридцяти підручників і посібників з української мови для середньої школи та вищих навчальних закладів, низки мовознавчих і літературознавчих статей, перекладів художніх творів із сербської, хорватської, словенської, чеської, македонської, верхньолужицької мов — зібрав і підготував «Словник української мови VІ століття».

ЗАВАНТАЖИТИ

 

Ось уже десять років товариство «Знання» бореться за нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 10, власником якого є територіальна громада м. Києва.

Довголітня боротьба товариства «Знання» за доброчесність

Історія розвинутих, демократичних країн свідчить, що в їхньому ствердженні чимала заслуга належить судовій системі. Вони є чи не основним чинником формування справедливого громадянського суспільства, яке, згідно з Гегелем — автором цього терміна, покликано насамперед справедливо захищати приватні інтереси своїх громадян.

ЗАВАНТАЖИТИ

 

Історія розвинутих демократичних країн світу свідчить, що в їхньому ствердженні чимала заслуга належить судовій системі. Вони є чи не основним чинником формування справедливого громадянського суспільства. Незалежна справедлива система судової влади життєво важлива для відновлення економіки країни і дуже вагома для прямування, згідно з прийнятими законами Верховної Ради України, до членства в Євроатлантичні інституції.

ЗАВАНТАЖИТИ

Нотатки на полях книги Василя КУШЕРЦЯ «Україна: Голгофа ХХ століття» Василь НЕВОЛОВ, письменник. Одна з найтрагічніших сторінок української історії — штучний Голодомор 1932—1933 років, який призвів до мільйонів невинних жертв.

Двадцять третього квітня на базі науково-технічної бібліотеки Донецького національного технічного університету пройшла зустріч студентів і співробітників із Василем Кушерцем, головою правління Товариства «Знання» України, членом-кореспондентом НАПН України, доктором філософських наук, професором, Дмитром Єсипенком головним редактором журналу, кандидатом філософських наук, заслуженим працівником культури України, та Людмилою Чечель, лауреатом мистецької премії «Київ» імені Анатолія Москаленка в галузі журналістики, почесним членом Міжнародного благодійного фонду «Духовна спадщина». Модератором виступив Володимир Алтухов, член президії Товариства «знання» України, голова правління покровської міської організації товариства, старший викладач кафедри мовної підготовки ДонНТУ.

ЗАВАНТАЖИТИ

100-річчю УНР присвятив свою нову книжку «Україна понад усе. Час для України жити» голова правління Товариства «Знання», доктор філософських наук, професор Василь Кушерець. Її ключова ідея — національна єдність, соборність, консолідація суспільства навколо таких цінностей, як патріотизм, націоналізм, свобода. Саме цим поняттям, їхньому трактуванню та значенню для поступу й розвою держави, яку філософ розцінює як найбільшу святість, присвячені окремі розділи видання, презентація якого відбулася у Товаристві «Знання».

ЗАВАНТАЖИТИ

19.02.2019

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

147У столиці вшановують день народження науковця.

Сімдесят років тому провідними вченими України було створене Товариство «Знання» України, а його першим керівником став президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін. Увесь цей час товариство активно несло просвітництво у маси. І сьогодні, коли інформація стала набагато доступнішою, просвітницька робота не втрачає своєї ваги.

Навпаки перед просвітництвом постають нові виклики: бо якщо раніше було непросто здобути інформацію, то сьогодні важливо віднайти в тій інформаційній лавині, яку викидають на людину телебачення, ЗМІ, інтернет, зерно правди. Фейки, пост-правда, пропагандистська маніпуляція, міфи і відверта брехня, на жаль, стають реаліями нашого часу. Про здобутки минулого і виклики сьогодення йшлося і на 8-му з’їзді Товариства «Знання», що відбувся у Київському планетарії.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ТИЖНЕВИК №7-9 (28 лютого - 7 березня 2018 року)

ЗАВАНТАЖИТИ