Правління Товариство «Знання» України, президія Університету сучасних знань сердечно вітають українське студентство з Днем студента!

День студента позиціонує єдність і солідарність молоді всього світу.

Студент - категорія вічна, як вічні ті цінності, вартості та святості, які сконцентровані в ньому: нестримна енергія, втілення своїх задумів і можливостей, помножених на креативність та інноваційність підходів у їх втіленні.

Студент – категорія не зовсім вікова, вона виокремлює переважно особливий стан душі людини, якій притаманні вічні студентські чесноти.

Тож до цієї особливої когорти людства входить значна її частина.

Студент причетний не лише до земного, але й до небесного буття: він не тільки той, хто вірить у свою удачу, а й той, в кого вірить саме життя, успіх та вдача. Студент причетний до небесної номенклатури, володіє інтуїцією доби, напрочуд легко переживає свою смугу невдач, завжди впевнений, що використає її як смугу для злету. З допомогою дарованих йому сил він самостійно здатен все зробити для себе та для свого оточення.

Простір його оточення – це не тільки територія очищення від зла, але й територія добра та високих душевних стандартів, сміливих задумів, планів, проектів у всьому великому при їх вільному обговоренні.

Студент, як ніхто, думає про всіх, відкритий світу, з «гарячими очима» готовий до реалізації його викликів. То ж не випадково що День студента збігся з Днем толерантності. В умовах фактичної війни українці, як ніхто, розуміють значення толерантності - основної умови утвердження миру. Але студенти одночасно ніколи не будуть толерантними до людожерів та всяких терористів, нікому не дозволять прощати вбивство людей.

Товариство «Знання» України ось уже п’ятнадцятий рік організовує виставку «Освіта та кар’єра», яка присвячена Дню студента.

Сучасне суспільство найбільше змінюється через освіту.

Будь-яка держава - це як великий корабель, де успіх залежить від абсолютно різних фахівців, які задають і стверджують курс його руху. Тільки в такому разі ми зможемо контролювати і керувати своїм кораблем "Україна", який уже вибрав свій курс.

Міжнародні освітянські виставки, які проводить і організовує Товариство «Знання» - це фактично постійно діюча освітня платформа, де можна перейняти досвід як зарубіжних, так і українських освітніх закладів.

Тут змагаються, використовуючи технології, щодо передачі здобутих знань іншими і перетворенням їх у свої, власні.

Перетворені таким чином знання потім стають мріями, а мрії - це вже насіння реальності і будучини. Якщо посіється якісне насіння у вигляді знань, то й багатим буде суспільній урожай.

Нагальне завдання виставки «Освіта та кар’єра» також – це допомогти освітянам навчитися пропонувати ту нішу, в якій студент може проявити себе таким чином, щоб своє життя він почав з високого та гідного старту.

Українським освітнім установам є що показати в цьому сенсі. Це і обмін онлайновими курсами, організація постійної комунікації студентства з прикметними людьми, спільна розробка студентами та викладачами соціальних, екологічних, гуманітарних, технічних, медичних та інших результативних проектів і програм.

У нинішній виставці беруть участь також навчальні організації Франції, Чехії, Ізраїлю, Польщі, Естонії, Латвії, Литви, Іспанії, Словаччини. В них ми повинні й перейняти досвід максимально орієнтованого знання для оволодіння моделями майбутнього працевлаштування, вміти бути успішним в умовах жорсткої конкуренції.

Вся атмосфера і дух виставки стверджують, що ніде не варто затримуватись та марнувати дорогий час, а успіх, щастя, вдача, професійний поступ уже вибрали Вас та з надією дивляться на Вашу соціальну активність.

Нових видатних успіхів вам, дорогі українські студенти!

Василь Кушерець, голова правління Товариства «Знання» України, президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України