vydavn

Важливим напрямом діяльності Товариства «Знання» України є його видавнича діяльність.

Товариство активно залучає до видання книг, брошур, плакатів, якими поширюються наукові і мистецькі знання з важливих питань історичного і сучасного розвитку України і світу. В центрі уваги видавництва – діяльність видатних діячів української науки і культури.

Ряд досліджень було опубліковано до їхніх ювілеїв: до 175-річчя від дня народження Івана Пулюя книжку В. І. Кушерця і В. А. Шендеровського «Апостол правди і науки», до 100-річчя від дня народження Миколи Руденка за сприянням Товариства «Знання» України та Університету сучасних знань видано брошуру В. І. Кушерця «Берегиня мудрості, добролюбства та свободи».

Видавництво постійно видає книги провідних вчених, діячів культури – лекторів, активістів Товариства. Видано монографію З. С. Варналія «Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації», дослідження В. М. Ткаченка «Ідеї правлять світом», автобіографічне есе «40 років на ниві освіти і науки».

Активна участь видавництва у поширенні сучасних правових і економічних знань. Зокрема, видано монографію А. В. Ковальова «Концепція деліберативної демократії Джеймса Фішкіна», збірник статей конференції «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС».

Традиційно, з турботою про зміцнення здоров’я співвітчизників, публікують видання на актуальні медичні теми. Видано книжку А. Г. Портниченко, М. І. Василенко, О. Ю. Гарматіна, ін. «Предикондиціювання міокарда: нові підходи та молекулярні механізми», монографію К. В. Розової «Структурно-обумовлена мітохондріальна відповідь на гіпоксію та нейродегенерацію».

Видавництво «Знання України» сприяє навчальним закладам у випуску наукових видань, досліджень. Для Університету сучасних знань надруковано брошуру «Будь завжди сучасним». Для Національного Університету «Києво-Могилянської академії» опубліковані матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні ідеї в економічній науці: пошуки вирішення сучасних проблем (2019)». Видано «Вісник Донбаського державного педагогічного університету». Опубліковано понад 30 авторефератів.