Учені всього світу ведуть пошуки відповіді на запитання чому і як існує Всесвіт. Ще в 1930-х роках Етторе Майорана, молодий італійський учений, визначив природу найбільш загадкової елементарної частинки нейтрино, що абсолютно не відрізняється від античастинки.

Саме процеси ядерних розпадів можуть дати відповідь на таємницю створення Всесвіту. Вченим досі не вдалося з’ясувати, чому в момент Великого вибуху кількість частинок на одну мільярдну перевищує кількість античастинок.

На території Італії в Апенінах існує лабораторія, яка вивчає і сподівається дати відповідь на питання, що хвилюють учених. Вона має досить цікаву назву «CUPID» -англійською або Купідон – українською.

У пошуку відповіді беруть активну участь й українські вчені, які запропонували для досліджень кристали молібдату літію і цинку. Тим часом американські учені наполягають на застосуванні кристалів оксиду телуру, італійці розробляють детектори на основі кристалів селеніду цинку, що вирощені в Інституті сцинтиляційних метеріалів НАН України.

В Україні такі кристали можна виробляти, адже зберігся високий науково-технічний потенціал для вирощування надзвичайно чистих і високоякісних кристалів.

Цикл робіт «Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок», що виконані в Інституті ядерних досліджень, Інституті твердого тіла, матеріалознавства і технологій Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» та Інституті сцинтиляційних матеріалів подано на здобуття премії у галузі науки і техніки 2016 року  (за повідомленнями ЗМІ).