20dfaa8aaaf16de630ce8c9e70241104Народився Данило Кирилович Заболотний 28 грудня 1866 року в селі Чоботарці Подільської губернії у селянській родині. З 1885 року навчається на природничому факультеті Новоросійського університету, а у 1891 році складає іспити в університеті на ступінь магістра природничих наук та вступає на третій курс медичного факультету Київського університету Святого Володимира. 1894 р. закінчує медичний факультет університету і відправляється на роботу до Подільської губернії, де була епідемія холери та дифтерії. Тут він створює бактеріологічну лабораторію у Кам'янці-Подільському.

tsurkowskiНародився Ярослав Цурковський 26 грудня 1904 року в Тернополі.

Навчається в Академічній гімназії у Львові, продовжує навчання на філософсько-філологічному факультеті Таємного Українського університету у Львові, спеціалізуючись у психології, переїздить навчатися на юридичний факультет Віденського університету, потім переїздить до Праги, де навчається на філософському факультеті Вільного українського університету. У Кракові Ярослав працює у психотехнічній лабораторії, де створює свій психодіагностичний апарат під назвою «психоавтомат», на який він отримав патент у 1929 році.

240px-LazarenkoEKНародився Євген Лазаренко 26 грудня 1912 року на Слобожанщині, в місті Харкові, в родині робітників.

1930 року Євген Лазаренко стає студентом геолого-географічного факультету Харківського університету, який закінчив 1934 року з рекомендацією до аспірантури.

1934 р. вступає до аспірантури, а у 1937 році захищає кандидатську дисертацію на тему: «Минералогия свинцово-цинковых месторождений Нагальной Тарасовки в Донбассе». 1938 р. його обрано за конкурсом доцентом кафедри мінерології та петрографії Воронезького університету, через рік стає деканом геологічного факультету, читає курс «Рудні і нерудні корисні копалини».

200px-Левицький Орест ІвановичОрест Левицький народився 25 грудня 1848 року в селі Маячці Кобеляцького повіту на Полтавщині у родині православного священика. Навчається в Полтавському духовному училищі та духовній семінарії. Продовжує навчання у Київському університеті. Працює секретарем-діловодом у Київській комісії для розгляду давніх актів. Займається науковою діяльністю.

Визначне місце у науковому доробку Левицького займає біографічний нарис про Богдана Хмельницького. Вченого цікавлять родинні зв'язки в Україні – результатом досліджень стає ґрунтовна праця «Шлюб на Русі-Україні в ХVІ- ХVІІ ст., в якій висвітлюється життя і побут переважно вищих верств тогочасного суспільства.