Зміст статті

Основні напрямки роботи Товариства "Знання" України:

1. Соціально-політичний напрям, зокрема:
- інформаційне забезпечення курсу економічних реформ та політичних перетворень;
- утвердження ідеології державотворення та пошук шляхів національної консолідації українського суспільства;
- роз'яснення державної регіональної політики та розвиток місцевого самоврядування;
- виховання національної та етнічної толерантності, принципів соціального порозуміння;

2. Економіко-правовий напрям, зокрема:
- поширення економічних знань;
- правова освіта та надання правових послуг громадянам України;
- поширення науково-технічних знань;

3. Організація додаткової безперервної освіти дорослих, зокрема:
- поширення фундаментальних природничо-наукових знань;
- виховання екологічної культури громадян;
- інформатизація суспільства, поширення комп'ютерної грамотності;
- підвищення професійного рівня спеціалістів, підготовка кадрів нових, сучасних професій.

4. Напрям науко-просвітницької роботи через створення і діяльність видавництв, періодичних друкованих видань, сайтів, порталів в Інтернеті.
Так, Товариством засновані видавництва «Знання України», «Знання», журнали «Трибуна», «Наука і суспільство», «Наше небо», щорічник «Наука і культура» та інші.

5. Міжнародна діяльність Товариства, зокрема:
- співпраця з науково-просвітницькими організаціями РФ, Білорусі, Казахстану, Грузії, інших країн СНД і європейських країн;
- міжнародний туризм, в тому числі освітній;
- науково-просвітницька і інформаційно-освітня діяльність, що поширюється і на населення зарубіжних країн, насамперед тих, де живуть етнічні українці, діють українські громади.

Найвищим керівним органом Товариства «Знання» України є його з'їзд. Останній, 5 з'їзд Товариства «Знання» України відбувся в 2008 році.

Учений секретар правління Товариства «Знання» України,
заслужений журналіст України В.Ф.ВАСИЛАШКО.
Серпень 2011 року.