НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. C. СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕСИТЕТ
ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВАТОВАРИСТВО „ЗНАННЯ ” УКРАЇНИУНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ
РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОСВІТИ І
НАУКИ УКРАЇНИ
ПРОГРАМА
Міжнародної науково-практичної конференції«Україна на захисті загальнолюдських цінностей: мудрість і звитяга.
XVІI-ті Шинкаруківські читання»

21 квітня 2022 року

ЗАВАНТАЖИТИ