18 листопада 1918 року створено Українську академію наук. Нині це Націона́льна акаде́мія нау́к Украї́ни (НАН України) - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні. У складі НАН України станом на початок 2017 року діють 163 наукових установи та 46 організацій дослідницько-виробничої бази, в яких працюють 31129 співробітників, в тому числі 15919 наукових працівників, серед яких 2402 доктори наук та 6814 кандидатів наук. На 01.01.2017 до складу НАН України входять 186 дійсних членів (академіків), 361 членів-кореспондентів та 98 іноземних членів. Керівні органи НАН України розташовані у Києві.

Упродовж існування академії хронологічно змінювалися її назви: Українська академія наук, Всеукраїнська академія наук, Академія наук УСРР, Академія наук УРСР, академія наук України, Національна академія наук України.

У травні 2017 року Президент України підписав Указ про відзначення 100-річного ювілею Національної академії наук у 2018 році.

Кабінет Міністрів України 6 вересня 2017 року ухвалив Розпорядження «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя Національної академії наук в наступному році (№657-р).