18 лютого 2021 року у Президії НАПН України підписано Меморандум про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України та Уповноваженим із захисту державної мови. Меморандум підписали Президент НАПН України Василь Кремень і Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Метою Меморандуму є консолідація зусиль Сторін із захисту української мови як державної та створення умов для подальшого її утвердження та розвитку як державної мови, а також забезпечення і захисту мовних потреб громадян України.

Предметом домовленостей є координація зусиль і спільна діяльність Сторін, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів і проєктів. Зокрема сприяння опануванню української мови шляхом видання підручників, навчальних посібників з української мови, створення української термінологічної словникової бази, в тому числі для забезпечення права на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови для осіб з порушенням слуху.

Наголошено також на поширенні української мови у світі та задоволенні мовних потреб закордонних українців і громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за межами України, або на тимчасово окупованих територіях України.

Передбачено також проведення й оприлюднення результатів незалежної наукової соціологічної оцінки громадської думки з питань, пов’язаних із забезпеченням функціонування української мови як державної.

Під час підписання Меморандуму про співпрацю між Національною академією педагогічних наук України та Уповноваженим із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив, що це – великий стратегічний план, який розроблено на найближчі п’ять років і без якого не можна уявити подальший розвиток української науки, української освіти і України як держави.