Василь Кушерець, голова правління Товариства «Знання» України

- У Товаристві «Знання» України 14 травня відбулися десяті Шинкаруківські читання, які вже стали щорічно традиційним заходом, який спільно проводять Академія наук України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут філософії України імені Г.Г. Сковороди, Національний університет імені Т.Г. Шевченка, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова та ін.

Читання проходять у рамках міжнародних науково-практичних конференцій із визначеною тематикою. Цього року на конференції йшлося про стан та перспективи самореалізації людини в Україні. З доповідями та інформаціями про дослідження виступило на пленарному засіданні і в трьох секціях більше ста українських учених, аспірантів, студентів та закордонних. Найбільше було учасників з Університету сучасних знань та активістів Товариства «Знання».

Конкретні теми наукових досліджень стосувалися різних галузей знань, насущних проблем суспільства. Всі вони торкалися величезної філософської спадщини українського талановитого ученого Володимира Шинкарука. Декілька виступів учасники присвятили розгляду його спадщини та їх значенню в сучасному суспільстві.

Тексти всіх виступів будуть зібрані в окремій збірці, що згодом вийде у світ.

Виступи основних доповідачів на каналі «Ютуб» Товариства «Знання» України.